Nội thất gia phát

NỘI THẤT VĂN PHÒNG NỘI THẤT GIA ĐÌNH NỘI THẤT TABLE NỘI THẤT HÒA PHÁT NỘI THẤT 190 NỘI THẤT MINH HẠNH NỘI THẤT FAMI NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC NỘI THẤT CÔNG CỘNG NỘI THẤT NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN ĐỒ GỖ TỰ NHIÊN ĐÁ GRANITE NHÔM KÍNH - ALU VÁN SÀN RÈM CỬA THẢM SÀN GIẤY DÁN TƯỜNG NỆM MÚT NHÀ TIỀN CHẾ NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN PHẨM KHÁC

Sản phẩm nổi bật

Thống kê

44
Đang xem
52,796,327
Lượt truy cập
noithatgiaphat.com/1100002/noi-that-gia-dinh.html

Ghế đôn ống thép GD 04-ghe-don-ong-thep-gd-04

Ghế đôn ống thép GD 04
Mã sản phẩm: GD 04
Loại sản phẩm: Ghế đôn ống thép
Kích thước: Ø430 x 450
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế đôn ống thép GD 03-ghe-don-ong-thep-gd-03

Ghế đôn ống thép GD 03
Mã sản phẩm: GD 03
Loại sản phẩm: Ghế đôn ống thép
Kích thước: Ø440 x 480
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép GD 02-ghe-xep-ong-thep-gd-02

Ghế xếp ống thép GD 02
Mã sản phẩm: GD 02
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 310 x 365 x 460
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép GD 01-ghe-xep-ong-thep-gd-01

Ghế xếp ống thép GD 01
Mã sản phẩm: GD 01
Loại sản phẩm: Ghế đôn ống thép
Kích thước: Ø370 x 460
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 1699-ghe-xep-ong-thep-hp-1699

Ghế xếp ống thép HP 1699
Mã sản phẩm: HP 1699
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 440 x 480 x 1015
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 1499-ghe-xep-ong-thep-hp-1499

Ghế xếp ống thép HP 1499
Mã sản phẩm: HP 1499
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 480 x 1025
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 0898-ghe-xep-ong-thep-hp-0898

Ghế xếp ống thép HP 0898
Mã sản phẩm: HP 0898
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 480 x 1070
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 0698-ghe-xep-ong-thep-hp-0698

Ghế xếp ống thép HP 0698
Mã sản phẩm: HP 0698
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 500 x 1030
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 0498-ghe-xep-ong-thep-hp-0498

Ghế xếp ống thép HP 0498
Mã sản phẩm: HP 0498
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 500 x 1030
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 0398-ghe-xep-ong-thep-hp-0398

Ghế xếp ống thép HP 0398
Mã sản phẩm: HP 0398
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 500 x 1030
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép HP 0298-ghe-xep-ong-thep-hp-0298

Ghế xếp ống thép HP 0298
Mã sản phẩm: HP 0298
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 500 x 1030
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Theo hình

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép C135B-ghe-xep-ong-thep-c135b

Ghế xếp ống thép C135B
Mã sản phẩm: C135B
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 410 x 500 x 820
Chất liệu: Khung ống thép sơn tĩnh điện, mặt nhựa mềm
Mầu sắc: xanh, đỏ, vàng, cam

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép C135A-ghe-xep-ong-thep-c135a

Ghế xếp ống thép C135A
Mã sản phẩm: C135A
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 500 x 820
Chất liệu: Khung ống thép sơn tĩnh điện màu ánh bạc, mặt nhựa
Mầu sắc: xanh, đỏ, vàng, cam

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G27-ghe-xep-ong-thep-g27

Ghế xếp ống thép G27
Mã sản phẩm: G27
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 485 x 960
Chất liệu: Khung ống thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ MFC
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G20-ghe-xep-ong-thep-g20

Ghế xếp ống thép G20
Mã sản phẩm: G20
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 470 x 490 x 910
Chất liệu: Khung ống thép sơn tĩnh điện, mặt gỗ Cao Su
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G18C-ghe-xep-ong-thep-g18c

Ghế xếp ống thép G18C
Mã sản phẩm: G18C
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 500 x 990
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G17-ghe-xep-ong-thep-g17

Ghế xếp ống thép G17
Mã sản phẩm: G17
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 500 x 990
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G14-ghe-xep-ong-thep-g14

Ghế xếp ống thép G14
Mã sản phẩm: G14
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 515 x 790
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G07-ghe-xep-ong-thep-g07

Ghế xếp ống thép G07
Mã sản phẩm: G07
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 500 x 565 x 780
Chất liệu: ống thép mạ crom niken, Sơn tĩnh điện
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G04B-ghe-xep-ong-thep-g04b

Ghế xếp ống thép G04B
Mã sản phẩm: G04B
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 500 x 685 x 900
Chất liệu: ống thép mạ crom niken, Sơn tĩnh điện
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G04A-ghe-xep-ong-thep-g04a

Ghế xếp ống thép G04A
Mã sản phẩm: G04A
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 460 x 530 x 900
Chất liệu: ống thép mạ crom niken, Sơn tĩnh điện
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G03A-ghe-xep-ong-thep-g03a

Ghế xếp ống thép G03A
Mã sản phẩm: G03A
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 505 x 790
Chất liệu: ống thép mạ crom niken, Sơn tĩnh điện
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G02A-ghe-xep-ong-thep-g02a

Ghế xếp ống thép G02A
Mã sản phẩm: G02A
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 430 x 480 x 990
Chất liệu: ống thép mạ crom niken, Sơn tĩnh điện
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Ghế xếp ống thép G01-ghe-xep-ong-thep-g01

Ghế xếp ống thép G01
Mã sản phẩm: G01
Loại sản phẩm: Ghế xếp ống thép
Kích thước: 445 x 505 x 850
Chất liệu: Khung thép mạ trắng hoặc sơn tĩnh điện, nệm ghế dù
Mầu sắc: Khung màu trắng, hoặc sơn tĩnh điện màu đen

Liên hệ trực tiếp

Hỗ trợ trực tuyến

Nội thất văn phòng

0908.909.056

Thiết kế nội thất

028.3728.2668

Nội thất gia đình

0908.909.056

Tư vấn xây dựng

028.3728.1668

Điện lạnh gia phát

Bếp công nghiệp

Dự án đã thi công

Liên kết website

noithatgiaphat.com
noithathoaphat24h.com
noithatvanphongaz.com
suachuavanphong.net
bepancongnghiep.com.vn
xaynhadepxinh.com
giaphatfurniture.net
NỘI THẤT GIA PHÁT
Website cung cấp sp nội thất Gia Phát- Thuộc Công Ty TNHH SX TM ĐT Nội Thất Gia Phát 

Xưởng 1: Số 2 đường số 9, KP4, phường Bình Chiểu, Q Thủ Đức TPHCM
Xưởng 2: Số 68 Nguyễn Xiển, Quận 9 TPHCM
Showroom: 230 Tô Hiến Thành, Quận 10, TPHCM  
Địa chỉ: 959/2C Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM
Hotline: 0908.909.056- Liên hệ quảng cáo, Marketing online: 0908.909.056
Email: nanovnn@gmail.com
Website : 
http://www.noithatgiaphat.com, http://noithathoaphat24h.com, http://noithatvanphongaz.com, http://suachuavanphong.net
http://online.gov.vn/HomePage/CustomWebsiteDisplay.aspx?DocId=30726


Từ khóa phổ biến: bàn trưởng phòng, decal dán tường giá rẻ tphcm, đồ gỗ tự nhiên, do go tu nhien, ghế phòng chờ, bàn vi tính hòa phát, kệ siêu thị hòa phát, ghế quầy bar, ghế quầy bar Tp HCM, ban quay le tan, bàn quầy lễ tân, ghế sofa văn phòng, ghế sofa văn phòng tp hcm, ghế văn phòng giá rẻ, ghế văn phòng giá rẻ hcm, ghe van phong gia re tphcm, ghế văn phòng giá rẻ tphcm, ghế văn phòng hcm, ghế văn phòng tphcm, ghế xoay giá rẻ tphcm, ghế xoay văn phòng giá rẻ tphcm, 
ban an cong nghiep, bàn ăn công nghiệp, ban ghe van phong, ban ghe van phong gia re, bàn ghế văn phòng giá rẻ, bàn ghế văn phòng hcm, ban ghe van phong tphcm, bàn ghế văn phòng tphcm, bàn giám đốc hòa phát, ban hop van phong, bàn họp văn phòng, bàn làm việc giá rẻ tphcm, ban lam viec van phong, bàn làm việc văn phòng, bàn làm việc văn phòng giá rẻ, bàn lãnh đạo, ban nhan vien, bàn nhân viên, ban quay le tan, bàn trưởng phòng, ban tu giam doc, bàn vi tính hòa phát, ghế phòng chờ, ghế quầy bar, ghế văn phòng giá rẻ, ghế văn phòng tphcm, giay dan tuong, giấy dán tường, giấy dán tường cao cấp tphcm, giay dan tuong dep tphcm, giấy dán tường đẹp tphcm, giấy dán tường giá rẻ, giấy dán tường giá rẻ tại tphcm, giay dan tuong hcm, giấy dán tường hcm, giấy dán tường phòng ngủ tphcm, giấy dán tường rẻ tphcm, giay dan tuong tai tphcm, giay dan tuong tphcm, giấy dán tường tphcm, giấy dán tường tphcm giá rẻ, ket sat, két sắt, ket sat tphcm, két sắt tphcm, nội thất công cộng, noi that phong an, nội thất phòng ăn, nội thất phòng bé, noi that phong bep, nội thất phòng bếp, noi that phong hop, nội thất phòng họp, noi that phong khach, noi that phong khach gia re, nội thất phòng ngủ, nội thất trường học, nội thất văn phòng tphcm, sofa gỗ tự nhiên, sofa van phong, sofa văn phòng, vach ngan di dong, vách ngăn di động, vach ngan di dong tai tphcm, vach ngan go, vách ngăn gỗ, vach ngan nhom kinh, vách ngăn nhôm kính, vách ngăn nhôm kính tphcm, vach ngan van phong, vách ngăn văn phòng, van san, ván sàn, van san gia re, sửa chữa văn phòng, máy giặt công nghiệp, nội thất phòng thí nghiệm, bảng ghim, tủ hồ sơ, đồ nội thất giá rẻ
 ...
Copyright © 2011 Nội Thất Gia Phát - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®
Tags nổi bật:
Đang load ảnh...